ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک 22، طبقه اول تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک 22، طبقه اول 021-88192475